Print this page
วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562 11:42

"โครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ ฟื้นฟู และดูแล เกษตรกรผู้ประสบภัยด้านปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร"

Written by 
Rate this item
(0 votes)

      วันที่ 23 กันยายน 2562 นายเพิ่มพร ฉายเพิ่มศักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร และจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดำเนินโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือ พื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ โพดุล ด้านปศุสัตว์ในจังหวัดพิจิตร โดยให้ความช่วยเหลือมอบถุงยังชีพสัตว์ พร้อมเวชภัณฑ์ และสนับสนุนอาหารสัตว์ (หญ้าฟ่อน) พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพสัตว์ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

Read 63 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 03 ตุลาคม 2562 11:46
Administrator

Latest from Administrator