พิมพ์ 

ถ่ายภาพพร้อมพิกัด ด้วย…AngleCam  Lite…

           จะทำอย่างไรหากคุณต้องการรูปถ่าย ที่พร้อมด้วยพิกัดเพื่อนำไปใช้ในงาน ระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน  หรือถ่ายรูปเพื่อใช้ทำแผนที่ พร้อมทั้งสามารถใส่รายละเอียดรูปภาพได้  ผมขอแนะนำ App บน Play Store ชื่อ AngleCam  Lite ที่ตอบโจทย์ให้คุณได้  มีขนาดไฟล์เล็ก ติดตั้งได้บน สมาร์ทโฟน ระบบ แอนดอรย 4.0 ไป  พร้อมฟังชั่นต่างๆ  

ดาว์นโหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.derekr.AngleCam&hl=th  

คู่มือ  http://anglecam.derekr.com/download/Introduction_EN_20171101.pdf (ภาษาอังกฤษ)

คู่มือใช้สำหรับอบรม เพื่องานพัฒนาบุคลากรและผู้สนใจ (โดย นายอดิศักดิ์  จิตพล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)