พิมพ์ 

ขอเชิญข้าราชการและพนักงานทุกท่าน   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ในวันที่ 4 มีนาคม 2562 2560 เวลา 13.00 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

 

วาระและรายงานการประชุมปีงบประมาณ 2561

วาระและรายงานการประชุมปีงบประมาณ 2560