พิมพ์ 

ขอเชิญข้าราชการและพนักงานทุกท่าน   เข้าร่วมประชุมประจำเดือนธันวาคม 2561 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2561 2560 เวลา 13.30 น.- 16.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

 

วาระและรายงานการประชุมปีงบประมาณ 2561

วาระและรายงานการประชุมปีงบประมาณ 2560