แจ้งเวียนข่าวสาร ปีงบประมาณ 2563

สถานที่จำหน่ายสินค้าฮาลาล2563


โครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”

กำหนดจัดทำโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  ประจำเดือนกันยายน  2563

     ประจำเดือนกันยายน 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2563 ณ โรงเรียนวังก้านเหลือง หมู่ที่ 2 ตำบลวังงิ้ว  อำเภอดงเจริญ  จังหวัดพิจิตร

  กิจกรรมที่ออกให้บริการ

  • จัดนิทรรศการวิชาการการเลี้ยงปศุสัตว์  และบริการให้ความรู้  คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์
  • ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
  • บริการรักษาสัตว์ป่วย ณ จุดบริการ
  • แจกเอกสารเผยแพร่และคู่มือการเลี้ยงสัตว์

ต้องขออภัยหากกำหนดการและสถานที่ อาจมีการเปรียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ติดต่อสอบถามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โทร 056-652889  ต่อ 301, 302


 

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

คู่มือโรคสมองอักเสบนิปาห์ ฉบับประชาชนแบบย่อ

โรคสมองอักเสบนิปาห์เป็นโรคระบาดสุกรที่รุนแรงและเป็นโรคสัตว์แปลกถิ่น (Exotic disease) สำหรับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นโรคติดต่อร้ายแรงระหว่างสัตว์และ คน (Zoonotic disease) ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต โรคนี้เกิดขึ้นที่ประเทศมาเลเซียส่งผล กระทบต่ออุตสาหกรรมเลี้ยงสุกรของประเทศมาเลเซียเป็นอย่างมาก กรมปศุสัตว์จึงต้อง ดำเนินมาตรการเฝ้าระวังที่เข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้โรคเข้าสู่อุตสาหกรรมผลิตสุกร โดยเฉพาะ ผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่การควบคุมป้องกันโรคยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  อ่านต่อ