ข่าวด่วน

รับสมัครงาน

  • รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 - 17 สิงหาคม 2563   รายละเอียดการรับสมัคร  (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อรักษาสิทธิของท่านเอง) 
  • แบบฟอร์มการรับสมัครงาน

กำหนดจัดทำโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  ประจำเดือนสิงหาคม  2563

     ในวันพฤหัสบดีที่ 20  สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์  หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

 

 

 กิจกรรมที่ออกให้บริการ

  • จัดนิทรรศการวิชาการการเลี้ยงปศุสัตว์  และบริการให้ความรู้  คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์
  • ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
  • บริการรักษาสัตว์ป่วย ณ จุดบริการ
  • แจกเอกสารเผยแพร่และคู่มือการเลี้ยงสัตว์

ต้องขออภัยหากกำหนดการและสถานที่ อาจมีการเปรียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ติดต่อสอบถามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โทร 056-652889  ต่อ 301, 302

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

เข้าระบบรายงาน DLD Plus

http://dldplus.dld.go.th:8080/dldplus-cms/login/loginViewForm.do

ส่งหนังสือขออนุมัติที่ ระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และองค์ความรู้ด้านปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์" <This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.>

ขั้นตอนการรายงานใน DLD Plus

 

  

ถ่ายภาพพร้อมพิกัด ด้วย…AngleCam  Lite…

           จะทำอย่างไรหากคุณต้องการรูปถ่าย ที่พร้อมด้วยพิกัดเพื่อนำไปใช้ในงาน ระบบทะเบียนเกษตรกรรายครัวเรือน  หรือถ่ายรูปเพื่อใช้ทำแผนที่ พร้อมทั้งสามารถใส่รายละเอียดรูปภาพได้  ผมขอแนะนำ App บน Play Store ชื่อ AngleCam  Lite ที่ตอบโจทย์ให้คุณได้  มีขนาดไฟล์เล็ก ติดตั้งได้บน สมาร์ทโฟน ระบบ แอนดอรย 4.0 ไป  พร้อมฟังชั่นต่างๆ  

ดาว์นโหลดได้ที่ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.derekr.AngleCam&hl=th  

คู่มือ  http://anglecam.derekr.com/download/Introduction_EN_20171101.pdf (ภาษาอังกฤษ)

คู่มือใช้สำหรับอบรม เพื่องานพัฒนาบุคลากรและผู้สนใจ (โดย นายอดิศักดิ์  จิตพล เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)