วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 09:49

ปศุสัตว์พิจิตร จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2564

Written by
Rate this item
(0 votes)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร นายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ซึ่งจัดขึ้นโดย สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตะพานหิน นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน นำเจ้าหน้าที่และบุคลากรเปิดบริการทำหมันสุนัข-แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยงแก่ประชาชนในพื้นที่
นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร กล่าวว่า โครงการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเพื่อเป็นการควบคุมประชากรสุนัข-แมว พื้นที่เกิดโรคและพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าโดยการทำหมัน รวมทั้งเพื่อให้สัตว์กลุ่มเสี่ยงได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าอย่างครอบคลุมทั่วถึง นอกจากนี้ ยังเป็นการให้เจ้าของสัตว์และประชาชนมีความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า สามารถระวังป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคได้ และมีจิตสำนึกเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบให้กับประชาชนอีกด้วย ผลการดำเนินโครงการฯ ตลอดวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2564 ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว จำนวน 153 ตัว (สุนัข 40 ตัว แมว 113 ตัว) และฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 110 ตัว พร้อมทั้งให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสุขภาพสัตว์เลี้ยง ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าและการดูแลตนเองให้ปลอดจากโรคแก่เจ้าของสัตว์ทุกราย

Read 56 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 15 กรกฎาคม 2564 09:52

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.