ข่าวด่วน

รับสมัครงาน

  • รับสมัครพนักงานราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานสัตวบาล จำนวน 2 อัตรา ระหว่างวันที่ 10 สิงหาคม 2563 - 17 สิงหาคม 2563   รายละเอียดการรับสมัคร  (กรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนและเตรียมเอกสารให้พร้อม เพื่อรักษาสิทธิของท่านเอง) 
  • แบบฟอร์มการรับสมัครงาน

กำหนดจัดทำโครงการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข  สร้างพิจิตรเมืองยิ้ม”  ประจำเดือนสิงหาคม  2563

     ในวันพฤหัสบดีที่ 20  สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์  หมู่ที่ 4 ตำบลดงตะขบ อำเภอตะพานหิน  จังหวัดพิจิตร

 

 

 กิจกรรมที่ออกให้บริการ

  • จัดนิทรรศการวิชาการการเลี้ยงปศุสัตว์  และบริการให้ความรู้  คำแนะนำด้านการเลี้ยงสัตว์และการดูแลสุขภาพสัตว์
  • ผ่าตัดทำหมันสุนัข-แมว
  • บริการรักษาสัตว์ป่วย ณ จุดบริการ
  • แจกเอกสารเผยแพร่และคู่มือการเลี้ยงสัตว์

ต้องขออภัยหากกำหนดการและสถานที่ อาจมีการเปรียนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ  ติดต่อสอบถามสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โทร 056-652889  ต่อ 301, 302