สำนักงานปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมี


หมอฉ่ำ

นายอนุชา  ฉ่ำชูศรี

ปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมี

      IMG 20200901 112426

          IMG 20200902 090141

       นายสมจิตร    สังข์โชติ

      เจ้าพนักงานสัตวบาล

 

 นางสาวการเกด จันทร์แขวน

เจ้าพนักงานสัตวบาล

อำนาจหน้าที่

ที่ตั้ง