โครงการสัตวแพทย์พระราชทานจังหวัดพิจิตร ระหว่าง วันที่ 21 - 23 มีนาคม 2560  ในพื้นที่อำเภอโพทะเล บางมูลนาก บึงนาราง และอำเภอวชิรบารมี

แผนการปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

โครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

พิกัดการให้บริการ