ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม (16)

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณแหล่งน้ำสามบึงบาตร หมู่ที่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ พิจิตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร อำเภอตะพานหิน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน, ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

วันศุกร์, 28 พฤษภาคม 2564 08:23

การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2564

Written by
วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 04:53

การประชุมประจำเดือนเมษายน 2564

Written by
วันจันทร์, 03 พฤษภาคม 2564 04:42

การประชุมประจำเดือนมีนาคม 2564

Written by