ป้ายไวนิลพร้อมขาตั้ง x-stand ขนาด 60x160 cm.โครงการสร้างการรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนด้านปศุสัตว์ด้วยสื่อดิจิทัล ปีงบประมาณ 2561