"ครอบครัวปศุสัตว์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ"

 

 • การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
  การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
         วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะทำงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ และพิจารณาแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดเป้าการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงานด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 4 times Read more...
 • การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566
  การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566
         วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามงานโครงการ การดำเนินงานตามแผนงานนโยบายของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 3 times Read more...
 • ประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566
  ประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566
         วันที่​ 27​ มกราคม​ 2566​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566​ ณ​ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ โดยมีนายบุญเหลือ​ ​ บารมี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​พิจิตร​ เป็น​ประธาน​ สรุปผลการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่​ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมติดเงื่อนไขอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ​ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง​ไม่เห็นด้วย​ ทั้งนี้​ องค์การบริหาร​ส่วนจังหวัด​พิจิตร​ ยังคงสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างและบริหารจัดการเช่นเดิม ในส่วนของการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษ​สุนัข​บ้า​ให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์​ โดยใช้หลักเกณฑ์​การบริหารจัดการสัตว์ในที่สาธารณะไปพลางก่อน
   
  in ภาพกิจกรรม Read 1 times Read more...
 • จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค
  จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค
         วันที่ 20 มกราคม 2566 นายไกรแก้วคำดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดสดเทศบาล 2 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 แห่ง
   
  in ภาพกิจกรรม Read 2 times Read more...
 • ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
  ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
         วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกับ อำเภอเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร อาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน สุนัข 11 ตัว แมว 19 ตัว รวม 30 ตัว , ให้ความรู้เรื่องการดูแล สุนัขและแมว อย่างถูกวิธี, ให้เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 26 times Read more...