สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
เลขที่ 29/25 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000
โทรศัพท์ 056-652889, 056-990389  E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

พิกัดสำนักงาน