adun

นายอดุลย์  ศรีบุรี

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

แจ้งเวียนข่าวสาร

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th/ ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2565

julaporn2565 dld

 • จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565
  จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตะพานหิน นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน ร่วมกันทำจัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน และสุนัขแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ
  นายปัญญา แพมงคล นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของสถานที่และสนับสนุนงบประมาณ น.ส.ปิยฉัตร ไพชนย์ นายอำเภอตะพานหิน กล่าวต้อนรับ
   
  Read 6 times Read more...
 • กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565
  กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565
                          1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก🥛องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization)ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม  นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้เชิญชวนให้ทุกคนดื่มนม เพื่อสุขภาพแข็งแรง ดังคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”
  Read 28 times Read more...
 • โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
  โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
         วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน ในการมอบหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ ให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ณ จุดคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลกำแพงดิน ศาลาประชาคม หมู่ 9 ตำบลกำแพงดิน อำเภอสามง่าม   จังหวัดพิจิตร  เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงประจำตำบล เมื่อยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 250 ฟ่อน พร้อมให้คำแนะนำ สร้างการรับรู้การเลี้ยงโคเนื้อแก่เกษตรกร ที่มาในครั้งนี้
  Read 28 times Read more...
 • โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
  โครงการมอบคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล
          วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร มอบให้ น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ เป็นประธาน ในการรับมอบหญ้าฟ่อน พืชอาหารสัตว์ เพื่อใช้เป็นคลังเสบียงประจำตำบล เมื่อยามเกิดภัยพิบัติอุทกภัยในพื้นที่ พร้อมด้วยกลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์, กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ณ จุดคลังเสบียงสัตว์ ประจำตำบลหนองโสน ศาลาประชาคม หมู่ 5 ตำบลหนองโสน อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร โดยได้รับการสนับสนุนหญ้าฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร จำนวน 250 ฟ่อน พร้อมทั้งมอบยาฆ่าเชื้อ และเวชภัณฑ์ ให้กับกลุ่มเกษตรกร ที่มารับหญ้าฟ่อนในครั้งนี้
  Read 35 times Read more...
 • ประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด
  ประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด
          วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 นายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนก ระดับจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อชี้แจงสถานการณ์โรคไข้หวัดนกในสัตว์ปีก, สถานการณ์โรคไข้หวัดนกในคน, มาตรการ และแนวทางในการเฝ้าระวังป้องกันโรคไข้หวัดนกของกรมปสุสัตว์ และของจังหวัดพิจิตร อีกทั้งสร้างการรับรู้เพื่อดำเนินการในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
  Read 41 times Read more...
IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

องค์ความรู้

infographic baner

28 6 2564 15 16 20

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ