adun

นายอดุลย์  ศรีบุรี

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

แจ้งเวียนข่าวสาร

5 8 2565 14 26 43

btn y1

4 8 2565 11 50 51

 • ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จ.พิจิตร
  ตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จ.พิจิตร
       วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด และงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าร่วมตรวจติดตามงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  Read 6 times Read more...
 • สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิรอาสา ปี 2565
  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมจิรอาสา ปี 2565
  วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จัดกิจกรรมจิรอาสา ปี 2565 ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน การมอบยาฆ่าเชื้อ ยาฉีดพ่นฆ่าแมลงพาหนะนำโรค และเวชภัณฑ์ เช่น ยาฉีดบำรุงร่างกาย ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
   
  Read 39 times Read more...
 • จังหวัดพิจิตร ดำเนินการ KICK OFF ป้องกันโรคลัมปี สกิน
  จังหวัดพิจิตร ดำเนินการ KICK OFF ป้องกันโรคลัมปี สกิน
  วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ป้องกันโรคลัมปี สกิน ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน การมอบยาฆ่าเชื้อ ยาฉีดพ่นฆ่าแมลงพาหนะนำโรค และเวชภัณฑ์ เช่น ยาฉีดบำรุงร่างกาย ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
   
  Read 34 times Read more...
 • จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565
  จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า ทำหมันสุนัข-แมว เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี 2565
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ที่อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร  นายไพบูลย์ ณะบุตรจอม ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอตะพานหิน นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน ร่วมกันทำจัดโครงการทำหมันสุนัข-แมวในเขตเทศบาลเมืองตะพานหิน และสุนัขแมวจรจัดที่ไม่มีเจ้าของ
  นายปัญญา แพมงคล นายกเทศมนตรีเมืองตะพานหิน กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าของสถานที่และสนับสนุนงบประมาณ น.ส.ปิยฉัตร ไพชนย์ นายอำเภอตะพานหิน กล่าวต้อนรับ
   
  Read 40 times Read more...
 • กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565
  กิจกรรมวันดื่มนมโลก ประจำปี 2565
                          1 มิถุนายน วันดื่มนมโลก🥛องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization)ได้กำหนดให้วันที่ 1 มิถุนายนของทุกปีเป็น “วันดื่มนมโลก” (World Milk Day) เพื่อให้ประเทศต่างๆ และองค์กร ให้ความสำคัญและสนับสนุนการบริโภคนม  นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้เชิญชวนให้ทุกคนดื่มนม เพื่อสุขภาพแข็งแรง ดังคำขวัญไว้ว่า “สร้างความสุข เสริมภูมิคุ้มกัน ดื่มนมทุกวัน ดื่มได้ทุกวัย บริโภคนมได้หลากหลายเมนู”
  Read 53 times Read more...
IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

องค์ความรู้

infographic baner

28 6 2564 15 16 20

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ