6

น.สพ.พิเชษฐ สุพิกุลพงศ์

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

แจ้งเวียนข่าวสาร

HMSV ลงนามถวายพระพร 1110x555

2 3 2566 12 13 10

"ครอบครัวปศุสัตว์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ"

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

สือดิจิทัล

ป้าย DLD family

28 6 2564 15 16 20

แผนงานด้านยุทธศาสตร์

23 2 2566 9 32 01

server pc

onedrive ICT

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ