23084 0

                         วันที่ 28 ตุลาคม 2566  สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ร่วมกับ ด่านกักกันสัตว์พิจิตรและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับคล้อลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง DLD 4.0 กรมปศุสัตว์ กรณีร้องเรียนเรื่องจำหน่ายน้ำเชื้อสุกร ในพื้นที่บ้านน้ำเคือง ตำบลท้ายทุ่ง อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

📷ผู้รายงาน : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ