📌ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 

📌รับสมัครเกษตรกร/ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการรักษาเสถียรภาพราคาสุกร โดยการตัดวงจรลูกสุกรทำหมูหัน ปี 2567 

📌ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📌ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

📌กรมปศุสัตว์เชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ กรมปศุสัตว์ "DLD SMART DATA CENTER"