📌กรมปศุสัตว์เชิญชวนทุกท่านมาทำความรู้จักกับศูนย์บริหารจัดการข้อมูลอัจฉริยะ กรมปศุสัตว์ "DLD SMART DATA CENTER"