สารบัญ

ตัวชี้วัด DLD-C  รอบ 1/2567

       แผนงานตัวชี้วัด DLD-C ปี 2567

 -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 11-2566 (27 พฤศจิกายน 2566 13.30 น. เป็นต้นไป)  

        Meeting ID : 999 608 0002  Passcode : 234202   host 999002
        Link : https://zoom.us/j/9996080002?pwd=K0FQdVF2MjJhTlppS3RHTFVucmtKZz09

 -ระเบียบวาระการประชุมครั้งที่ 10-2566 (30 ตุลาคม 2566 13.30 น. เป็นต้นไป)  


dldc-code.jpg QR-Code Web DLD-C จังหวัดพิจิตร