ดิจิทัลเปลี่ยนโลกกับ DGA 🌏 ทำความรู้จัก “ระบบ Digital ID” คืออะไร❓
ปัจจุบันหลายคนอาจจะเคยได้ยินคำว่า “Digital ID” เพราะอีกไม่นานนี้ “Digital ID” ที่เปรียบเหมือนบัตรประชาชนในรูปแบบดิจิทัล จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันและทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในการเข้าถึงบริการภาครัฐรูปแบบออนไลน์ได้ สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้นผ่านระบบดิจิทัล
รู้จัก Digital ID เพิ่มเติมได้ที่ https://www.dga.or.th/our-services/digital-platform-services/digitalid/