344396   
    วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 นายพิเชษฐ สุพิกุลพงศ์ ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการประชุมการตรวจราชการผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2/2566 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงานกรมปศุสัตว์งบประมาณปกติ งานตรวจราชการตามนโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวง และการดำเนินงานตาม area base ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

 

    ภาพข่าวกิจกรรย้อนหลัง