• งบทดลองเดือนกันยายน 2567
 • งบทดลองเดือนสิงหาคม 2567
 • งบทดลองเดือนกรกฎาคม 2567
 • งบทดลองเดือนมิถุนายน 2567
 • งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2567
 • งบทดลองเดือนเมษายน 2567
 • งบทดลองเดือนมีนาคม 2567
 • งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2567
 • งบทดลองเดือนมกราคม 2567
 • งบทดลองเดือนธันวาคม 2566
 • งบทดลองเดือนพฤศจิกายน 2566
 • งบทดลองเดือนตุลาคม 2566

งบประมาณสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร