19 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสร้างการรับรู้ โดย ตัวแทนศรีสุดาฟาร์มเข้ารับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดรวมถึงเล้าขายกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดในสุกร พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคคอกกลาง 135/1 ม.4 อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
          วันที่ 18 สิงหาคม 2564  นายสัตวแพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และคณะสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิตร พร้อมทั้งหัวหน้าฯกลุ่ม / ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมการตรวจราชการ Online ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
          วันที่ 18​ สิงหาคม​ 2564​ นายบุญศักดิ์​ เกีลยวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ พร้อมด้วย​ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายสุขภาพสัตว์​ นายปราโมทย์​ ค่ายชัยภูมิ , ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน, ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ประทับช้างและปศุสัตว์อำเภอบึงนาราง​ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว​ # สัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัย​จากโรคพิษสุนัขบ้า​ (ตามมาตราการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 Social Disancin)​ วัดวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
          วันที่ 5​ สิงหาคม​ 2564​ นายบุญศักดิ์​ เกีลยวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ พร้อมด้วย​ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายสุขภาพสัตว์​ นายปราโมทย์​ ค่ายชัยภูมิ นายสกล​ สิงห์​เวียง​ ปศุสัตว์อำเภอวังทรายพูน​ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว​ # สัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัย​จากโรคพิษสุนัขบ้า​ (ตามมาตราการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 Social Disancin)​ ณ​ วัดป่าเขาน้อย​ ต.วังทรายพูน​ อ.วังทรายพูน​ จ.พิจิตร
          วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าฯลงพื้นที่ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว #สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามมาตราการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 Social Distancing) ณวัดธรรมสังเวช ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
          วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักนสัตว์พิจิตร นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน และพนักงานจ้างเหมาพื้นที่เฝ้าระวังโรคในสัตว์ 
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานในการจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 มีผู้เข้าร่วมได้แก่ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการเข้าร่วมประชุม 

วันนี้ 27 กรกฎาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 ณ บริเวณแหล่งน้ำสามบึงบาตร หมู่ที่ 3 ต.วังสำโรง อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์ พิจิตร ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพิจิตร อำเภอตะพานหิน และองค์การบริหารส่วนตำบลวังสำโรง โดยมีนายรังสรรค์ ตันเจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็นประธานในพิธี

วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน, ปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร น.สพ.ปราโมทย์ ค่ายชัยภูมิ หน.กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ 

Page 2 of 4