ข้อมูลประชุมสัมมนาชี้แจงแผนการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

อัพเดทโปรแกรม ทะเบียนเกษตรกร ปี 2560  ไฟล์   windows 32 bit ให้ copy files (scapi_ope.dli) ไปไว้ที่ c:\Windows\System32 หากเป็น  windows 64 bit ให้ copy files (scapi_ope.dli) ไปไว้ที่ c:\Windows\SysWOW64

เว็บไซต์ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน    

คู่มือการใช้งานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน บน PC

คู่มือการใช้งาน Application ระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน กรมปศุสัตว์

การปรับแต่ง IE เพื่อใช้งานโปรแกรม

การติดตั้ง Application บนแท๊บเล็ท

การติดตั้ง Script เพื่ออ่านบัตรประชาชน

Single Form 1

Single Form1/1

แผนงานปี 2559

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ปี 2559 (24-5-59)

คู่มือ/เอกสารคำแนะนำ