328494465 898195538035401 1005971729361886671 n
 
       วันที่​ 27​ มกราคม​ 2566​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566​ ณ​ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ โดยมีนายบุญเหลือ​ ​ บารมี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​พิจิตร​ เป็น​ประธาน​ สรุปผลการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่​ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมติดเงื่อนไขอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ​ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง​ไม่เห็นด้วย​ ทั้งนี้​ องค์การบริหาร​ส่วนจังหวัด​พิจิตร​ ยังคงสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างและบริหารจัดการเช่นเดิม ในส่วนของการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษ​สุนัข​บ้า​ให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์​ โดยใช้หลักเกณฑ์​การบริหารจัดการสัตว์ในที่สาธารณะไปพลางก่อน