ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม (60)

      วันที่ 25 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอรับสนับสนุนหญ้าฟ่อน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 200 ฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอตะพานหิน ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุ ทำให้แปลงหญ้าเสียหาย อาหารไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 8 ราย

 

      วันที่ 21 ตุลาคม 2565 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอบางมูลนาก ร่วมกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอรับสนับสนุนหญ้าฟ่อน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 475 ฟ่อน จากศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์เพชรบูรณ์ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่อำเภอบางมูลนาก ที่ประสบปัญหาอุทกภัยจากพายุ ทำให้แปลงหญ้าเสียหาย อาหารไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 19 ราย โดยได้รับการสนับสนุนค่าขนย้ายจากสหกรณ์การเกษตรบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร

 

   วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ปลัดอาวุโสอำเภอโพทะเล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล และคณะข้าราชการ-พนักงานในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับส่วนกลางกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โดย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำทัพปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ  ถ่ายทอดทางไกล ผ่านโปรแกรม zoom สำหรับจังหวัดพิจิตร ได้มอบหญ้าฟ่อนพระราชทาน และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  จำนวน 17 ราย ในพื้นที่ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร ณ อาคารพอเพียงบ้านในห้วย หมู่ 9 ตำบลท้ายน้ำ  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

 
   วันที่ 6 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองพยอมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการ“วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลหนองพะยอม ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษารักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าใน แมว 47 ตัว สุนัข 22 ตัว รวม 69 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 9 ตัว แมวเพศผู้ 21 ตัว สุนัขเพศเมีย 17 ตัว แมวเพศเมีย 30 ตัว รวมผ่าตัดทำหมัน 77 ตัว มีประชาชนมารับบริการ 63 ราย
 
   วันที่ 4 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และวนอุทยานนครไชยบวร ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่หมู่2 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เรื่องสาเหตุการตายของนกปากห่างนับ 1,000 ตัว โดยไม่ทราบสาเหตุ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง รวมไปถึงการป้องกันโรคทางสัตว์ปีก จึงได้มีการดำเนินการดังนี้
1.จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการ
2.เก็บตัวอย่างนกปากห่างที่ป่วยตาย ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
3.ทำลายซากนกปากห่างที่ป่วยตายในบริเวณที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน
4.ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่พบนกปากห่างป่วยตายและบริเวณโดยรอบ
5.กำหนดการจัดประชุมครั้งต่อไป เพื่อติดตามผลการดำเนิน ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
 
   วันที่ 23สิงหาคม 2565  นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 2,500 กิโลกรัม พร้อมด้วย นายวรธน ซ่อนกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร , นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ พร้อมเกษตรกรอำเภอทับคล้อ, หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อมอบหญ้าพระราชทาน พร้อมทั้งเวชภัณฑ์สัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พื้นที่อำเภอทับคล้อ จำนวน 6 ราย ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 66 ตัว
 
     วันที่ 23สิงหาคม 2565 เวลา14.00 น. นายเรืองเดช สร้อยคำ นายอำเภอสากเหล็ก และนายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 4,600 กิโลกรัม พร้อมด้วย นายวรธน ซ่อนกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร นายรักธรรม พงษ์แก้ว ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสากเหล็ก เพื่อมอบหญ้าดังกล่าวพร้อมทั้งเวชภัณฑ์สัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พื้นที่อำเภอสากเหล็ก จำนวน 33 ราย โค-กระบือ จำนวน 246 ตัว

 
     วันที่ 8 สิงหาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 เป็นประธานประชุมตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2565 จังหวัดพิจิตร เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดปศุสัตว์จังหวัด และงานตามนโยบายกรมปศุสัตว์และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมทั้งรับฟังปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก และหัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิษณุโลก เข้าร่วมตรวจติดตามงานในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
 
วันที่ 8 กรกฎาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม จัดกิจกรรมจิรอาสา ปี 2565 ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน การมอบยาฆ่าเชื้อ ยาฉีดพ่นฆ่าแมลงพาหนะนำโรค และเวชภัณฑ์ เช่น ยาฉีดบำรุงร่างกาย ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก
 
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off ป้องกันโรคลัมปี สกิน ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน การมอบยาฆ่าเชื้อ ยาฉีดพ่นฆ่าแมลงพาหนะนำโรค และเวชภัณฑ์ เช่น ยาฉีดบำรุงร่างกาย ยาลดไข้ ยาปฏิชีวนะ ยาถ่ายพยาธิ การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการระหว่างสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ และศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก