สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง


worawat1

นายวรวัฒน์ บรรทัดทอง

ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

IMG 20200831 144503

นายจอมเดช  จอมสืบ

เจ้าพนักงานสัตวบาล


อำนาจหน้าที่ 

ที่ตั้ง