วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 10:31

จังหวัดพิจิตรรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน ครั้งที่ 2/2564

Written by
Rate this item
(0 votes)

                      วันที่ 16 มิถุนายน 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และ สุวิทย์ชาติ นวมเพ็ชร นายอำเภอวชิรบารมี นายสถิต เมืองนก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงบัว ร่วมจัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคลัมปี สกิน (LSD) ณ บ้านทับเกวียนทอง หมู่ 13 ตำบลบึงบัว อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร


 กิจกรรมประกอบด้วยการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคลัมปี สกิน การบริการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงพาหะนำโรค เช่น เห็บ เหลือบ แมลงวัน ยุง การบริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคบริเวณคอกโค-กระบือ การมอบเสบียงอาหารสัตว์ (หญ้าแห้ง) แก่เกษตรกร ผู้เลี้ยงโค-กระบือ โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ใหญ่บ้านทับเกวียนทอง ผู้ใหญ่บ้านยางตะพาย สาธารณสุขอำเภอวชิรบารมี ผอ.รพสต. บึงบัว ปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร ผอ.ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและเทคโนโลยีชีวภาพพิษณุโลก ในอำเภอวชิรบารมี มีจำนวนโค-กระบือ ที่แจ้งขึ้นทะเบียนทั้งหมด 4,258 ตัว แบ่งเป็น โค 779 ตัว กระบือ 3,479 ตัว ซึ่งเป็นแหล่งเลี้ยงกระบือที่มีกระบือจำนวนมากที่สุดของจังหวัดพิจิตร ปัจจุบันยังไม่พบการเกิดโรค

Read 373 times Last modified on วันพุธ, 23 มิถุนายน 2564 10:35

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.