โครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร”
 
                     วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นายพยนต์ อัศวพิชยนต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ได้มอบหมายให้หน่วยงานราชการในจังหวัดพิจิตร ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการแก่ประชาชนในโครงการ“บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร” โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอสามง่าม จัดกิจกรรมรณรงค์“สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”ณ วัดรังนก ม.4 ต.รังนก อ.สามง่าม จ.พิจิตร เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนร่วมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า แนะนำการเลี้ยงอย่างรับผิดชอบไม่ทอดทิ้ง ผลการดำเนินโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมวจำนวน 61 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 8 ตัว เพศเมีย 11 ผ่าตัดทำหมันแมวเพศผู้ 29 ตัว เพศเมีย 13 ตัว รวมจำนวน 61 ตัว เพื่อบริการช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและลดปัญหาสุนัข-แมวจรจัดในพื้นที่อย่าง