สำนักงานปศุสัตว์อำเภอโพทะเล


หมอไก่1

นายวัชรินทร์  เสือครุฑ

ปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ รักษาการปศุสัตว์อำเภอโพทะเล

 

พนง.โพทะเล


อำนาจหน้าที่


ที่ตั้ง