Administrator

Administrator

          25 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าฯ ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตร์จารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี โดยออกให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว ณเทศบาลตำบลท่าฬ่อ อ.เมือง จ.พิจิตร
          25 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยนายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ สพ.ญ.จุฑารัตน์ น้อยพินิจ หัวกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์พื้นที่ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 2/2564 อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร จำนวน 2 แห่ง พร้อมทั้งฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรค
          25 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน รักษาการปสุสัตว์อำเภอบางมูลนาก สพ.ญ.จุฑารัตน์ น้อยพินิจ หัวกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์พื้นที่ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 2/2564 อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร 
          24 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน สพ.ญ.จุฑารัตน์ น้อยพินิจ หัวกลุ่มพัฒนาสินค้าปศุสัตว์พื้นที่ตรวจติดตามโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาต 2/2564 อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร จำนวน 7 แห่ง
          19 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร พร้อมเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและสร้างการรับรู้ โดย ตัวแทนศรีสุดาฟาร์มเข้ารับฟังข้อเสนอแนะการดำเนินกิจการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเคลื่อนย้ายสุกรตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดรวมถึงเล้าขายกลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมโรคระบาดในสุกร พร้อมทั้งดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคคอกกลาง 135/1 ม.4 อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร
          วันที่ 18 สิงหาคม 2564  นายสัตวแพทย์เทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ผู้ตรวจราชการกรมปศุสัตว์ และคณะสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ตรวจราชการฯ ครั้งที่ 2/2564 โดยนายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิตร พร้อมทั้งหัวหน้าฯกลุ่ม / ฝ่ายและปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมการตรวจราชการ Online ผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
          วันที่ 18​ สิงหาคม​ 2564​ นายบุญศักดิ์​ เกีลยวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ พร้อมด้วย​ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายสุขภาพสัตว์​ นายปราโมทย์​ ค่ายชัยภูมิ , ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน, ปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอโพธิ์ประทับช้างและปศุสัตว์อำเภอบึงนาราง​ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว​ # สัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัย​จากโรคพิษสุนัขบ้า​ (ตามมาตราการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 Social Disancin)​ วัดวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
          วันที่ 5​ สิงหาคม​ 2564​ นายบุญศักดิ์​ เกีลยวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ พร้อมด้วย​ หัวหน้ากลุ่มฝ่ายสุขภาพสัตว์​ นายปราโมทย์​ ค่ายชัยภูมิ นายสกล​ สิงห์​เวียง​ ปศุสัตว์อำเภอวังทรายพูน​ และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว​ # สัตว์ปลอดโรค​ คนปลอดภัย​จากโรคพิษสุนัขบ้า​ (ตามมาตราการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 Social Disancin)​ ณ​ วัดป่าเขาน้อย​ ต.วังทรายพูน​ อ.วังทรายพูน​ จ.พิจิตร
          วันที่ 4 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมเจ้าหน้าฯลงพื้นที่ออกหน่วยปศุสัตว์เคลื่อนที่ให้บริการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว #สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า (ตามมาตราการเฝ้าระวังโรคโควิด-19 Social Distancing) ณวัดธรรมสังเวช ต.ห้วยร่วม อ.ดงเจริญ จ.พิจิตร
          วันที่ 1 สิงหาคม 2564 นายบุญศักดิ์ เกลียวกมลทัต ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร นายอดุลย์ ศรีบุรี หัวหน้าด่านกักนสัตว์พิจิตร นายรัฐพงษ์ ธรรมใจ ปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน และพนักงานจ้างเหมาพื้นที่เฝ้าระวังโรคในสัตว์