วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 12:18

“ร่วมจัดกิจกรรม Live สด‼ รายการ "อยากรู้ถามมา" Special เกาะติดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดย สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับอำเภอสากเหล็ก ”

Written by
Rate this item
(0 votes)

 ร่วมจัดกิจกรรม Live สด‼ รายการ "อยากรู้ถามมา" Special เกาะติดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งอำเภอสากเหล็กเป็นพื้นที่ไม่พบโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ เกิดจากการประสานความร่วมมือทั้งด้านนโยบายและทรัพยากรกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 6 แห่ง หน่วยงานด้านปศุสัตว์ สาธารณสุข รวมถึงส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) อาสาปศุสัตว์ ผู้นำท้องที่ ผู้นำชุมชน บุคลากรในสถานศึกษาในการสร้างจิตสำนึกของประชาชนในการเลี้ยงสุนัข แมวอย่างถูกวิธี ตระหนักถึงอันตรายของโรคพิษสุนัขบ้า เน้นประชาชนให้ไปพบแพทย์หลังถูกสุนัข แมวกัด รวมถึงเลี้ยงด้วยความรับผิดชอบ ไม่ทอดทิ้งเป็นภาระสังคม ทุกภาคส่วนมุ่งมั่นร่วมกันกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน

 

 

Read 655 times Last modified on วันพฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2564 12:25

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.