kaikew

นายไกรแก้ว คำดี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

แจ้งเวียนข่าวสาร

 

3 2 2566 11 59 50

ประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 1 ตำแหน่ง

"ครอบครัวปศุสัตว์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ"

 

 • การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
  การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
         วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะทำงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ และพิจารณาแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดเป้าการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงานด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 10 times Read more...
 • การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566
  การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566
         วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามงานโครงการ การดำเนินงานตามแผนงานนโยบายของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 43 times Read more...
 • ประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566
  ประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566
         วันที่​ 27​ มกราคม​ 2566​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566​ ณ​ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ โดยมีนายบุญเหลือ​ ​ บารมี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​พิจิตร​ เป็น​ประธาน​ สรุปผลการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่​ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมติดเงื่อนไขอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ​ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง​ไม่เห็นด้วย​ ทั้งนี้​ องค์การบริหาร​ส่วนจังหวัด​พิจิตร​ ยังคงสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างและบริหารจัดการเช่นเดิม ในส่วนของการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษ​สุนัข​บ้า​ให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์​ โดยใช้หลักเกณฑ์​การบริหารจัดการสัตว์ในที่สาธารณะไปพลางก่อน
   
  in ภาพกิจกรรม Read 2 times Read more...
 • จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค
  จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค
         วันที่ 20 มกราคม 2566 นายไกรแก้วคำดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดสดเทศบาล 2 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 แห่ง
   
  in ภาพกิจกรรม Read 3 times Read more...
 • ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
  ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
         วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกับ อำเภอเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร อาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน สุนัข 11 ตัว แมว 19 ตัว รวม 30 ตัว , ให้ความรู้เรื่องการดูแล สุนัขและแมว อย่างถูกวิธี, ให้เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 30 times Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อกรมปศุสัตว์

channel esevice

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

Privacy Policy of Department of Phichit Provincial Livestock Development

 

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของ กรมปศุสัตว์ ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ทางเว็บไซต์จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ เช่น อีเมล์แอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Gender) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ(Preferences/Favorites) ความสนใจ (Interests) หรือหมายเลขบัตรเครดิต (Credit Card Number) และที่อยู่ ในการแจ้งค่าใช้จ่าย (Billing Address)

3. นอกจากนั้น เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของ กรมปศุสัตว์ จึงจำเป็นต้องจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรม ค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์(Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของ กรมปศุสัตว์ เท่านั้น

2. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ กรมปศุสัตว์ ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของ กรมปศุสัตว์ เป็นต้น กรมปศุสัตว์ จะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่านๆ มีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ก็ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ทราบในหน้าเว็บ http://pvlo-pic.dld.go.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เช่น หมายเลขบัตรเครดิต เป็นต้น สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่ กรมปศุสัตว์ ส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์ กรมปศุสัตว์ สามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้น ทำงานอีกต่อไปหากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ“คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ จะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของ กรมปศุสัตว์ เพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กรมปศุสัตว์ อาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้น กรมปศุสัตว์ จึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกรมปศุสัตว์

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กรมปศุสัตว์ ยินดีที่จะตอบข้อสงสัย รับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกรมปศุสัตว์ ต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตรตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 25/29 ถนนคลองคะเชนทร์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร 66000 โทร.056-652889 อีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.