kaikew

นายไกรแก้ว คำดี
นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน

ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

แจ้งเวียนข่าวสาร

3 2 2566 11 59 50

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ครอบครัวปศุสัตว์ ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ"

 

 • การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
  การประชุมคณะขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร (DLD-C) ครั้งที่ 1/2566
         วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธาน คณะทำงานขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ จังหวัดพิจิตร พร้อมคณะทำงาน ศูนย์วิจัยการผสมเทียมและชีวภาพพิษณุโลก, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, หัวหน้าด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ปศุสัตว์อำเภอ, หัวหน้ากลุ่มทุกกลุ่มฝ่ายบริหาร เข้าร่วมการประชุม โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อขับเคลื่อนงานด้านนโยบายกรมปศุสัตว์ และพิจารณาแผนงาน พร้อมทั้งกำหนดเป้าการดำเนินงานที่สอดคล้องกับงานด้านนโยบายของกรมปศุสัตว์ DLD-C จังหวัดพิจิตร ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 4 times Read more...
 • การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566
  การประชุมเดือนประจำเดือนมกราคม 2566
         วันที่ 31 มกราคม 2566 นายไกรแก้ว คำดี นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร ปศุสัตว์อำเภอ, ข้าราชการและพนักงานราชการ เข้าร่วมการประชุมประจำเดือนมกราคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อติดตามงานโครงการ การดำเนินงานตามแผนงานนโยบายของกรมปศุสัตว์ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 3 times Read more...
 • ประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566
  ประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566
         วันที่​ 27​ มกราคม​ 2566​ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร​ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานดำเนินการก่อสร้างและบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์จังหวัดพิจิตร​ ครั้งที่​ 1/2566​ ณ​ ห้องประชุม​องค์การ​บริหาร​ส่วน​จังหวัด​พิจิตร​ โดยมีนายบุญเหลือ​ ​ บารมี​ รองผู้ว่าราชการจังหวัด​พิจิตร​ เป็น​ประธาน​ สรุปผลการประชุม ที่ประชุมมีมติให้ท้องถิ่นจังหวัดจัดหาสถานที่ก่อสร้างแห่งใหม่​ เนื่องจากสถานที่ก่อสร้างเดิมติดเงื่อนไขอยู่ใกล้แหล่งน้ำสาธารณะ​ประกอบกับประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณใกล้เคียง​ไม่เห็นด้วย​ ทั้งนี้​ องค์การบริหาร​ส่วนจังหวัด​พิจิตร​ ยังคงสนับสนุนด้านงบประมาณในการก่อสร้างและบริหารจัดการเช่นเดิม ในส่วนของการประเมินพื้นที่ปลอดโรคพิษ​สุนัข​บ้า​ให้ดำเนินการคู่ขนานไปพร้อมกับการดำเนินการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์​ โดยใช้หลักเกณฑ์​การบริหารจัดการสัตว์ในที่สาธารณะไปพลางก่อน
   
  in ภาพกิจกรรม Read 1 times Read more...
 • จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค
  จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค
         วันที่ 20 มกราคม 2566 นายไกรแก้วคำดีนายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร จัดกิจกรรม "กรมปศุสัตว์มั่นใจ สินค้าปศุสัตว์ปลอดภัย รับตรุษจีน" สร้างความเชื่อมมั่นให้แก่ผู้บริโภค ณ ตลาดสดเทศบาล 2 อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร จำนวน 3 แห่ง
   
  in ภาพกิจกรรม Read 2 times Read more...
 • ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
  ฉีดวัคซีนให้แก่สุนัขและแมวในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
         วันที่ 5 มกราคม 2566 สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองพิจิตร ร่วมกับ อำเภอเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร อาสาสมัครสาธารณสุข ดำเนินการ ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน สุนัข 11 ตัว แมว 19 ตัว รวม 30 ตัว , ให้ความรู้เรื่องการดูแล สุนัขและแมว อย่างถูกวิธี, ให้เอกสาร สื่อประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้า ในพื้นที่บริเวณ ถนนนอกทางรถไฟฝั่งเหนือ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร
   
  in ภาพกิจกรรม Read 26 times Read more...

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

Website Security Policy of Department of Phichit Provincial Livestock Development

จัดทำเมื่อปี พ.ศ. 2559

มาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ เพื่อปกป้องข้อมูลของผู้ใช้บริการจากการถูกทำลาย หรือบุกรุกจากผู้ไม่หวังดี หรือผู้ที่ไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล จึงได้กำหนดมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ โดยใช้มาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลขั้นสูง ด้วยเทคโนโลยี Secured Socket Layer (SSL) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีในการเข้าสู่ข้อมูลผ่านรหัสที่ระดับ 128 bits (128-bits Encryption) เพื่อเข้ารหัสข้อมูลที่ถูกส่งผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในทุกครั้ง ที่มีการทำธุรกรรมทางการเงินผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ทำให้ผู้ที่ดักจับข้อมูลระหว่างทางไม่สามารถนำข้อมูลไปใช้ต่อได้ โดยจะใช้การเข้ารหัสเป็นหลักในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการสามารถสังเกตได้จากชื่อโปรโตคอลที่เป็น https://...dld.go.th เทคโนโลยีเสริมที่นำมาใช้ในการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

 

นอกจากมาตรการ และวิธีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยโดยทั่วไปที่กล่าวข้างต้นแล้ว สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ยังใช้เทคโนโลยีระดับสูงดังต่อไปนี้เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนตัวของท่าน

 • Firewall เป็นระบบซอฟท์แวร์ที่จะอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่มีสิทธิ หรือผู้ที่ กรมปศุสัตว์ อนุมัติเท่านั้นจึงจะผ่าน Fire Wall เพื่อเข้าถึงข้อมูลได้
 • Scan Virus นอกจากเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องที่ให้บริการจะมีการติดตั้ง Software ป้องกัน Virus ที่มีประสิทธิภาพสูงและ Update อย่างสม่ำเสมอแล้ว กรมปศุสัตว์ ยังได้ติดตั้ง Scan Virus Software บนเครื่อง Server โดยเฉพาะอีกด้วย
 • Cookies เป็นไฟล์คอมพิวเตอร์เล็กๆ ที่จะทำการเก็บข้อมูลชั่วคราวที่จำเป็น ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ขอใช้บริการ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วใน การติดต่อสื่อสารอย่างไรก็ตาม กรมปศุสัตว์ ตระหนักถึงความเป็นส่วนตัวของ ผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี จึงหลีกเลี่ยงการใช้ Cookies แต่ถ้าหากมีความจำเป็น ต้องใช้ Cookies บริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบ และตระหนักถึงความปลอดภัย และความเป็นส่วนตัวของผู้ขอรับบริการเป็นหลัก
 • Auto Log off ในการใช้บริการของ กรมปศุสัตว์ หลังจากเลิกการใช้งานควรLog off ทุกครั้ง กรณีที่ผู้ใช้บริการลืม Log off ระบบจะทำการ Log off ให้โดยอัตโนมัติภายในเวลาที่เหมาะสมของแต่ละบริการ ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการเอง

ข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

แม้ว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จะมีมาตรฐานเทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดยปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูกทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามข้อแนะนำเกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยดังต่อไปนี้ด้วยคือ

 • ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
 • ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
 • ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker