นายอนุชา  ฉ่ำชูศรี
ปศุสัตว์อำเภอวชิรบารมี รักษาราชการแทน
ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร

แจ้งเวียนข่าวสาร

 • มอบพืชอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิจิตร
  มอบพืชอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดพิจิตร

     วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายเทวัญ รัตนะ ปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร, ด่านกักกันสัตว์พิจิตร, ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร, ปลัดอาวุโสอำเภอโพทะเล, นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล และคณะข้าราชการ-พนักงานในพื้นที่ สำนักงานปศุสัตว์เขต 6 ร่วมกับส่วนกลางกรมปศุสัตว์ ร่วมพิธีปล่อยรถขบวนหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย โดย ดร. เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานนำทัพปล่อยขบวนรถหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน ถุงยังชีพ ยาและเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ พร้อมหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่ เพื่อนำไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยพร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบ  ถ่ายทอดทางไกล ผ่านโปรแกรม zoom สำหรับจังหวัดพิจิตร ได้มอบหญ้าฟ่อนพระราชทาน และถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ให้แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม  จำนวน 17 ราย ในพื้นที่ตำบลท้ายน้ำ อำเภอโพทะเล  จังหวัดพิจิตร ณ อาคารพอเพียงบ้านในห้วย หมู่ 9 ตำบลท้ายน้ำ  อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร

   
  Read 6 times Read more...
 • โครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565
  โครงการ วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ. 2565
     วันที่ 6 กันยายน 2565 เทศบาลตำบลหนองพยอมร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอตะพานหิน และสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร จัดโครงการ“วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก ปี พ.ศ.2565 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ณ เทศบาลตำบลหนองพะยอม ต.หนองพะยอม อ.ตะพานหิน จ.พิจิตร โดยนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังพิจิตร เป็นประธานพิธีเปิดงาน เพื่อประชาสัมพันธ์สร้างจิตสำนึกให้ประชาชนได้ตระหนักและมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาโรคพิษสุนัขบ้า โดยกิจกรรมประกอบด้วยการผ่าตัดทำหมันสุนัข แมว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ให้คำปรึกษารักษาพยาบาลสัตว์เบื้องต้นและการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ผลการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรค พิษสุนัขบ้าใน แมว 47 ตัว สุนัข 22 ตัว รวม 69 ตัว ผ่าตัดทำหมันสุนัขเพศผู้ 9 ตัว แมวเพศผู้ 21 ตัว สุนัขเพศเมีย 17 ตัว แมวเพศเมีย 30 ตัว รวมผ่าตัดทำหมัน 77 ตัว มีประชาชนมารับบริการ 63 ราย
   
  Read 41 times Read more...
 • สอบข้อเท็จเจริง กรณีพบนกปากห่างป่วยตายนับ 1,000 ตัว
  สอบข้อเท็จเจริง กรณีพบนกปากห่างป่วยตายนับ 1,000 ตัว
     วันที่ 4 กันยายน 2565 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร ด่านกักกันสัตว์พิจิตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา และวนอุทยานนครไชยบวร ระดมเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่หมู่2 ตำบลท่าเสา อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร เรื่องสาเหตุการตายของนกปากห่างนับ 1,000 ตัว โดยไม่ทราบสาเหตุ และเพื่อเป็นการเฝ้าระวัง รวมไปถึงการป้องกันโรคทางสัตว์ปีก จึงได้มีการดำเนินการดังนี้
  1.จัดประชุมเพื่อวางแผนดำเนินการ
  2.เก็บตัวอย่างนกปากห่างที่ป่วยตาย ส่งตรวจที่ห้องปฏิบัติการศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (พิษณุโลก)
  3.ทำลายซากนกปากห่างที่ป่วยตายในบริเวณที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชน
  4.ทำการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคในบริเวณที่พบนกปากห่างป่วยตายและบริเวณโดยรอบ
  5.กำหนดการจัดประชุมครั้งต่อไป เพื่อติดตามผลการดำเนิน ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565
   
  Read 46 times Read more...
 • มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 2,500 กิโลกรัม
  มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 2,500 กิโลกรัม
     วันที่ 23สิงหาคม 2565  นายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 2,500 กิโลกรัม พร้อมด้วย นายวรธน ซ่อนกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร , นายวัชรินทร์ เสือครุฑ ปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ พร้อมเกษตรกรอำเภอทับคล้อ, หัวหน้าส่วนราชการสำนักงานปศุสัตว์เขต 6 เพื่อมอบหญ้าพระราชทาน พร้อมทั้งเวชภัณฑ์สัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พื้นที่อำเภอทับคล้อ จำนวน 6 ราย ที่ได้รับผลกระทบ จำนวน 66 ตัว
   
  Read 49 times Read more...
 • มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 4,600 กิโลกรัม
  มอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 4,600 กิโลกรัม
       วันที่ 23สิงหาคม 2565 เวลา14.00 น. นายเรืองเดช สร้อยคำ นายอำเภอสากเหล็ก และนายอดุลย์ ศรีบุรี ปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร เป็นประธานการรับมอบหญ้าอาหารสัตว์พระราชทาน (หญ้าแพงโกล่าแห้ง) จำนวน 4,600 กิโลกรัม พร้อมด้วย นายวรธน ซ่อนกลิ่น ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร นายรักธรรม พงษ์แก้ว ปศุสัตว์อำเภอสากเหล็ก หัวหน้าส่วนราชการอำเภอสากเหล็ก เพื่อมอบหญ้าดังกล่าวพร้อมทั้งเวชภัณฑ์สัตว์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย พื้นที่อำเภอสากเหล็ก จำนวน 33 ราย โค-กระบือ จำนวน 246 ตัว

   
  Read 38 times Read more...
IMAGE โรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...
IMAGE 10 ข้อปฏิบัติ เพื่อป้องกันโรค ASF
วันอังคาร, 22 มิถุนายน 2564
Read More...

ข่าวประชาสัมพันธ์

องค์ความรู้

infographic baner

28 6 2564 15 16 20

 

งานยุทธศาสตร์และสารสนเทศ

ไอคอนลิงค์

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

Agri-Map เป็นแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก โดยบูรณาการข้อมูลพื้นฐานด้านการเกษตรจากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สำหรับใช้เป็นเครื่องมือบริหารจัดการการเกษตรไทยอย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุม ทุกพื้นที่ มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย และพัฒนาเพิ่มความสะดวกการใช้งาน ให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลโดยง่าย พร้อมกับสามารถติดตามข้อมูลความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง

 

กรอบแนวคิดแผนที่
1. เป็นแผนที่สำหรับบริหารจัดการการเกษตรรายจังหวัด ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต ในมิติของปัจจัยการผลิต อุปสงค์และอุปทาน
2. มี 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัด (นโยบายและการขับเคลื่อน) และระดับศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์ (ปฏิบัติการ)
 
หลักการและการดำเนินงาน   วิเคราะห์ข้อมูลนำเข้า โดยจัดทำเป็นแผนที่รายจังหวัด ประกอบด้วย
1. ขอบเขตการปกครอง
2. แผนที่แสดงพื้นที่สามมิติ
3. การใช้ที่ดินในปัจจุบัน
4. พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจสำคัญในจังหวัด 4 ชนิดพืช
5. พื้นที่เหมาะสมและไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจสำคัญ ที่ปลูกในปัจจุบัน
6. พื้นที่ดินปัญหา
7. พืชทดแทนในพื้นที่ไม่เหมาะสมกับพืชเศรษฐกิจรายชนิดที่ปลูกในปัจจุบัน
8. แหล่งน้ำผิวดิน
9. แหล่งน้ำใต้ดินหรือบ่อบาดาล
10. แผนการพัฒนาแหล่งน้ำระหว่างปี พ.ศ.2560-2569
11. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด
12. เขตความเหมาะสมสำหรับการเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล
13. โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งรับซื้อและสหกรณ์การเกษตร
14. ลักษณะการถือครองที่ดินการเกษตรของเกษตรกร

 

ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเพิ่มข้อมูลที่เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา เนื่องจากในธรรมชาติจะเกิดการเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา โดยในเบื้องต้นตั้งเป้าให้มีการปรับข้อมูลให้ทันสมัย ที่เกิดขึ้นในทุกๆ ปี เพื่อให้เป็นเครื่องมือที่สามารถใช้ในการบริหารจัดการด้านการเกษตรไทยได้อย่างต่อเนื่องในอนาคตได้